LOCKERS: Enkel voor de 3de graad!

 • De lockers zijn eigendom van de school en kunnen per schooljaar door de leerlingen gehuurd worden.
 • In de klassen van het 1ste jaar worden lockers gebruikt om te voorkomen dat werkboeken, handboeken en schriften verdwijnen. Hiervoor wordt via de schoolrekening € 10 huur geïnd. Bovendien vragen we een waarborg van € 7 tegen beschadiging en slecht gebruik van de locker. 60 Indien alles in perfecte staat wordt achtergelaten, krijgt u die waarborg terug. Wanneer de locker in de loop van het schooljaar beschadigd werd, is de leerling verplicht dit te melden aan de directeur. De leerlingen van het eerste jaar kopen een hangslot aan tegen de voordeelprijs van 5 euro (normaal 8 euro). Dit slot kan gebruikt worden tot het zesde jaar.
 • Bij beschadiging van kluis worden de reparatie en/of vervangingskosten in mindering gebracht op de borgsom, of doorgerekend aan de huurder. Indien alles passend werd gebruikt, krijgt u die som terug. Leerlingen van het 2e tot het 6e jaar zorgen zelf voor een slot op hun locker.
 • De kluisjes mogen enkel gebruikt worden voor zaken die op de school toegelaten zijn.
 • Iedereen is verantwoordelijk voor de netheid van zijn kastje. Kleef niets op de buitenkant noch binnenin. Laat geen etenswaren achter of bezwete sportkledij. Waarschuw een secretariaatsmedewerker als je iets onopzettelijk morst zodat het kan gereinigd worden.
 • De kastjes zijn toegankelijk voor en na school, tijdens de speeltijden, niet tijdens de leswissels.
 • In geen enkel geval kan het gebruik van een kastje worden ingeroepen als excuus om te laat in de les te komen.
 • Je hebt enkel toegang tot je eigen kastje. Misbruik wordt gesanctioneerd.
 • De directie van de school heeft het recht de inhoud van de kluisjes te controleren bij vermoeden van misbruik of oneigenlijk gebruik.
 • De school is NIET aansprakelijk voor diefstal en / of inbraak.
 • Op het einde van het schooljaar moet je je kastje leegmaken en net achterlaten.
 • Bij misbruik kan de overeenkomst beëindigd worden zonder teruggave van de borgsom.