De mannen van 69 komen op 18 mei 2019 naar de lentefeesten!!!!!


Een halve eeuw geleden, in 1969, behaalden ze met veel bravoure hun diploma secundair
onderwijs op het prestigieuze Sint-Victorinstituut te Alsemberg. Vandaag naderen ze de gezegende
leeftijd van 69. Redenen genoeg om nog eens terug te keren naar de plaats waar het allemaal
begon.
Op 18 mei e.k., ter gelegenheid van de lentefeesten, komen ze vanuit alle windstreken (50 jaar
geleden was Sint-Victor nog een internaat met alleen maar mannelijke exemplaren) naar
Alsemberg om uit te maken of ze de school (en elkaar) nog herkennen. Wat blijft er nog over van
die mythische plaats uit hun jeugd? Welke gebouwen, klaslokalen, speelplaatsen, gangen, eetzalen
… hebben de tand des tijds overleefd? Wat blijft er nog over van de broedergemeenschap die het
50 jaar geleden voor het zeggen had? Zijn er in de archieven van de school nog tastbare dingen
over de mannen van 69 terug te vinden?
We komen het allemaal te weten tijdens de rondleiding die we op 18 mei van de heer Gerd
Petroons, logistiek verantwoordelijke op Sint-Victor, gaan krijgen. Wie geïnteresseerd is in deze
“flashback” kan de groep van 69 vervoegen en zich om 15u aanmelden in de refter op de eerste
verdieping. Laat vooraf iets weten via de Facebookpagina van de school want het aantal plaatsen
is beperkt.

Afbeeldingsresultaat voor reunie