Er was een stadsspel, een alternatieve rondleiding door Antwerpen, een bezoek aan de zoo en het fotomoseum.

2016 10 13 10.29.08   2016 10 14 10.30.37 Custom