Na 40 jaar in Lot de bezieler geweest te zijn van de stratenactie ten voordele van 11.11.11. geeft Frans Meerts dit jaar de fakkel door aan Anne Verhoeven. De Chiro van Lot is opnieuw bereid gevonden om een deel van de stratenactie voor hun rekening te nemen!  In Beersel is dat bijzonder goed nieuws. Ook de jongeren blijven gevoelig voor onrechtvaardigheid en willen zich er voor inzetten. Om de actie te ondersteunen huurt de Beerselse 11.11.11. ploeg 2 bakfietsen waarmee zowel de scouts op vrijdag 11 november als de Chiro van Lot op zondag 13 november de stratenactie levendiger kunnen maken. Zowel in Beersel als Dworp zetten zowel de scouts als de Chiro zich al jaren in voor de traditionele stratenactie! Maar hier blijft het niet bij. Op woensdag 9, donderdag 10 en zaterdag 12 november helpen 45 leerlingen van St Victor Secundair mee aan de winkelverkoop aan Colruyt en Delhaize. Zij krijgen ter voorbereiding tijdens de schooluren door 11.11.11. Beersel een workshop aangeboden waardoor zij goed voorbereid aan de verkoop kunnen beginnen. St Victor Alsemberg doet ook elk jaar mee aan de 11@school op vrijdag voor de herfstvakantie. Voor één keer konden de leerlingen zelf een doktersbriefje ondertekenen, en dit voor een betere gezondheidszorg voor iedereen. 11.11.11.-Beersel zamelde meer dan 200 handtekeningen in. 

het zuiden