De directeurs staan in voor de dagelijkse leiding van de school voor wat betreft het beleid van alle binnen- en buitenschoolse activiteiten, die zowel met onderwijs, met opvoeding en discipline, als met socio-culturele en sportieve activiteiten te maken hebben.

Verder zijn zij verantwoordelijk voor de school-, de personeels- en leerlingenadministratie, alsook voor de materiële aangelegenheden en voorzieningen en de financiële verrichtingen. Zij waken ook over het naleven van de afspraken over orde en tucht.

 

sylvie

 pieter

Sylvie Vande Lannoote

Pieter Van Waeyenberge